Eğitim Desteği

KALFA Programı, katılımcılarına program süresince savunma sanayii temalı özgün ve YÖK onaylı eğitim desteği sunar.

Teknik Gelişim Desteği

Lisans bilgisini tecrübeli mentorluk ve müfredattaki teknik eğitimler sayesinde ilgili bir alanda uzmanlaştırmaya sevk eder.

Atölye-Uygulamalı Öğrenim Desteği

KALFA Programı, katılımcılarına teorik bilgilerini savunma sanayiinin öncü şirketlerinde pratiğe dökme imkânı sunar.

Saha Gezisi

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerine yapılacak saha gezileriyle sektör oryantasyonu ve bilincinin oluşmasını sağlar. Ayrıca, bu gezilerde profesyonellerden tecrübe aktarımı için vizyon konuşmaları olanağı sunar.