Harmanlanmış Öğrenme

Diğer sistemlerden farklı olarak yüz yüze ve çevrim içi eğitim yönetiminin bir arada olduğu öğrenme ortamı sunar.

Yetkinlik Bazlı Eğitim

Öğrenenlerin görev ve yetkinliklerini doğrudan besleyen kazanımlar ve çıktılar elde edeceği eğitim programları sunar.

Nitelikli Değerlendirme

Eğitim süreci ve sonrası değerlendirmeler ile eğitimin öğrenenin davranış ve çalışmalarına katkısını gözlemler.

Bilgi Güvenliği

Sızma ve doğrulama testleri ile bilgi ve veri güvenliği sağlayıp doğru, güvenilir ve geçerli bilgiler sunar.

Oyunlaştırma

Öğrenenlerin tartışmalara katılımı ve ödüllendirilmesi ile öğrenme motivasyonu ve sisteme bağlılık sağlar.

Sosyal ve İşbirlikli Eğitim

Öğrenenlere sosyal medya özellikleri ile geliştirilmiş eğlenceli ve interaktif öğrenme ortamı sağlar.

Dijital Teknolojiler

Yeni teknolojileri eğitim programlarına entegre ederek daha verimli, hız ve akıllı bir öğrenim ortamı sunar.

Vaka Analizi

Öğrenenlerin mesleki hayatın içinden vaka çalışmalarını kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmesini sağlar.