Eğitimlerimiz Hakkında Bilgiler

TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. Eğitim Hizmetleri

 

1. Sistem Mühendisliği Eğitimi

Sistem mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek amacını taşır. Bu eğitimi alan katılımcılar, gerekli sınavlara katıldıkları takdirde Profesyonel Sistem Mühendisi olma fırsatı yakalayabileceklerdir.

2. Bonding (Yapıştırma) Teknolojisi Eğitimi

Birçok endüstriyel uygulama için son derece kritik bir süreç olan ‘Bonding/Yapıştırma’ günümüzde farklı teknoloji alanlarında vazgeçilmez bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. En basit ev aletleri/araçları ve kişisel ürünlerden yüksek hassasiyet gerektiren makine mühendisliği, havacılık ve uzay uygulamalarına kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan Bonding (Yapıştırma) Teknolojisi Eğitimi, konuda uzman eğitmenler tarafından detaylıca hazırlanmış bir eğitimdir.

3. Elektronik Harp Eğitimi

Elektronik Harp, ülkeler arasında, ülkelerin sahip olduğu teknoloji ve elde ettiği istihbarat bilgisine göre sürdürülen elektromanyetik spektrumun kontrolünü ele geçirme savaşı olarak tanımlanmaktadır. Radar, Elektro-Optik/Kızıl Ötesi ve Güdümlü Silah Sistemleri gibi konuların temel seviye; Elektronik Destek (ED), Elektronik Taarruz (ET) ve Elektronik Korunma (EK) Sistemleri gibi konuların uzman seviye olarak sunulduğu Elektronik Harp Eğitimleri, özellikle Savunma Sanayii alanında çalışan uzmanlara yönelik eğitimlerdir.

4. FPGA/VHDL Eğitimi

FPGA (Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri), programlanabilir mantık blokları ve bu bloklar arasındaki ara bağlantılardan oluşan ve geniş uygulama alanlarına sahip olan sayısal tümleşik devrelerdir. Savunma Sanayii, sayısal işaret işleme, telekomünikasyon, tıbbi görüntüleme ve otomotiv sanayii FPGA'lerin uygulama alanlarından bazılarıdır. VHDL (Yüksek Hızlı Tümleşik Devreler İçin Donanım Tanımlama Dili), sayısal devrelerin tasarlanması ve denenmesi amacıyla FPGA'leri programlamak için yaygın olarak kullanılan bir donanım tanımlama dilidir.

5. EMI/EMC Tasarımı, Pratik Deneysel Uygulamalar Eğitimi

Elektrik ve elektronik sistemlerin, cihazların ve aletlerin bulundukları ortam içindeki diğer elektrik ve elektronik sistemlerin, cihazların güvenli ve beklenen verimlilikte çalışabilme hallerine Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) denir. EMI (Elektromagnetic Interference) Elektromanyetik Girişim, yani elektromanyetik alanın etrafındaki nesneleri etkilenmesinin genel adıdır. Cihazlar hem bu etkileşimi oluştururlar hem de etkilenirler. Eğitimler yalnızca teorik eğitimleri değil aynı zamanda deneysel uygulamaları da içermektedir.

6. Bilgi Teknolojileri (IT) Eğitimleri

Bilgi teknolojisi (IT), genellikle bir işletme veya başka bir girişim bağlamında veri veya bilgi depolamak, almak, iletmek, çalışmak ve işlemek için bilgisayarların uygulanmasıdır. Bilgisayar donanımı, yazılım, elektronik, yarı iletkenler, internet, telekom ekipmanı ve e-ticaret de dâhil olmak üzere çeşitli endüstriler bilgi teknolojisi ile ilişkilidir. Bu kapsamda Microsoft, Cisco, Oracle ve Linux Eğitimleri katılımcılara sunulan eğitimlerin bazılarıdır.

7. Yazılım Eğitimleri

Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen genel isimdir. Yazılımlar farklı görevler yapma amacıyla tasarlanmış elektronik makinelerin birbirileri ile haberleşebilmelerini ve uyumunu sağlayarak görevlerini geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır. .Net, Java, Phyton, C++ Yazılım Geliştirme Eğitimleri başta olmak üzere; Yapay Zeka, Büyük Veri ve UI/UX Eğitimleri de yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen katılımcılara sunulan eğitimlerin birkaçıdır.

8. Kişisel Gelişim Eğitimleri

Şirket içi iletişim, iş birliği ve verimliliği artırmanın en etkili yollarından biri de çalışanların kişisel gelişimlerine yatırım yapmaktır. Kurumsal ve Kişisel Gelişim, Pazarlama ve Satış, İnsan Kaynakları ve Yönetici Geliştirme Eğitimlerini uygulama ve atölyelerle destekleyip katılımcıların eğitimler sonunda en üst düzeyde yetkinlikle iş hayatına dönmeleri hedeflenmektedir.

9. Siber Güvenlik Eğitimleri

Siber güvenlik; bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır. Çeşitli alan ilgilileri için farklı eğitimler içeren Siber Güvenlik Eğitim Programı, siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen katılımcılara sunduğu yol haritalarıyla siber güvenlik operasyon merkezi uzmanlığı, sistem yöneticiliği, sızma testi uzmanlığı, zararlı yazılım uzmanlığı, tersine mühendislik, adli bilişim uzmanlığı ve siber güvenlik yönetişim uzmanlığı gibi fırsatlar sağlamaktadır.

10. Elektro-Optik / Kızılötesi Eğitimleri

Elektro-optik, ışığın çeşitli özel malzemelerle yayılması ve etkileşimi ile çalışan bileşenler, cihazlar ve sistemler içeren elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, malzeme bilimi ve malzeme fiziğinin bir dalıdır. Elektro-Optik / Kızılötesi Eğitim Programı katılımcılarına temel seviyede optik sistemler, gündüz ve gece görüş kameraları ve ekran teknolojileri gibi eğitimler sunarken; uzman seviyede hassas optik geliştirme, optik kaplamalar ve sert kaplamalar eğitimleri bulunmaktadır.

11. Combined Systems Safety Eğitimi

Sistem emniyeti, uçuşa elverişlilik, siber güvenlik ve büyük veri gibi alanlarda işleyişim güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Sistem tabanlı bir yaklaşım kullanarak tehlikelerin tanımlanması, analizi ve iyileştirici kontrollerin uygulanmasına dayanan bir risk yönetimi stratejisi gerektirir. Bu eğitim programının katılımcılar için en üst düzeyde etkili olabilmesi adına Amerika’da uzun yıllardır bu alanda çalışan uzmanlarla çalışılmaktadır. Bu eğitim programının dili İngilizce’dir.

12. Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Eğitimi

Havacılık sektöründe, uçuşa elverişlilik sertifikasyonuna ilişkin bilgiler, tüm seviyelerde yer alan alışanlar için gereklidir. Bu gerekli yetkinliğin, katılımcılara temel seviyede ve üst seviyede fayda görecekleri şekilde hazırlanmış Uçuşa Elverişlilik Eğitimi ile kazandırılması hedeflenmektedir.

13. Proje Yönetimi Eğitimi

Belirli bir süre, kapsam ve bütçe içinde tamamlanması planlanan işler proje olarak adlandırılır. Bu doğrultuda, bir projenin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen proje yönetim metodolojileri oluşturulmuştur.  Uluslararası uygulamalarda, gerek PMI (Project Management Institute) tarafından yayınlanan Project Management Body of Knowledge (PMBOK), gerekse PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) kapsamında önerilen metodolojilerde, yatayda proje yönetim süreçleri, dikeyde ise proje yönelim bilgi alanları ile bir projenin kontrol altında başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını hedeflenmiştir.

14. Makine Öğrenmesi Eğitimi

Herhangi bir programlama yapmadan veri kümeleri hakkında detaylı bilgi elde etmeye yarayan algoritmaları oluşturmayı sağlayan makine öğrenmesi, büyük veri, veri madenciliği ve yapay zekâ gibi birçok alanla da yakından ilişkilidir. Teorik ve uygulamalı derslerin birleştirilmesiyle oluşturulan eğitim programıyla katılımcıların bu alandaki projeleri yürütebilmeleri, yeni modellemeler geliştirebilmeleri ve uzmanlaşmaları hedeflenmektedir.

15. Internet of Things Eğitimi

Nesnelerin İnterneti, nesnelerin birbirleriyle ya da daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Zorlu Ortamlarda Nesnelerin İnterneti ise sualtı, yeraltı ve uzay gibi temel zorlu ortamlarda nesnelerin internetinin nasıl olacağı ile ilgili çalışmaları içermektedir. Bu eğitim programının dili İngilizce’dir.

>